Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, tracking-, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


Samarbeid

Har du eller ditt firma en god ide som trenger den type tekniske løsninger vi kan tilby, men er i en situasjon der dere mangler mulighet til å helfinansiere kjøp av denne type eksterne oppdragstjenester?

Trenger du en samarbeidpartner for å diskutere tekniske muligheter og begrensinger knyttet til en ide?

Da kan Novatron AS være den samarbeidspartneren dere trenger. Vi har mange byggeklosser som kan settes sammen til fungerende prototyper på relativt kort tid, og vi kan også bidra med å ta frem en optimalisert versjon for senere produksjon. Novatron AS kan også bidra til å knytte kontakter mot aktuelle montasjebedrifter og dra i gang produksjonen når produktet er ferdig utviklet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvorvidt et samarbeid kan være til nytte for begge parter, og om vi kan bidra med den tekniske drahjelpen som trengs for å få nye ideer forbi idé-stadiet.

HKK/11.02.2019