Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, tracking-, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


Referanseprosjekt

Vi kan her gi en oversikt over prosjekter vi har vært involvert i opp gjennom årene. De større prosjektene i Novatron regi er stort sett omtalt i separate seksjoner, NovOtime, Minecat og AUTOflyer. Listen under omfatter derfor tidligere prosjekter, ofte gjennom et eldre firma, a.s Micro Control, som senere ble avviklet. Ved avviklingen ble prosjektporteføljen overtatt og videreført i Novatron AS. Daglig leder i Novatron var her ansvarlig for gjennomføringen av de nevnte prosjeketene.

Styresystem for søkelyskastere

a.s Micro Control ble startet i 1985 og det første store prosjektet var et komplett styresystem for søkelyskastere til 2 supplyskip som var under bygging. Prosjektet var en underleveranse til lyskasterprodusenten Noack AS, senere Norselight AS. Disse systemene var et distribuert system som muliggjorde samkjøring av inntil 4 lyskasterenheter på til sammen 24kW og kontrollen kunne overføres mllom forskjellige styrepanel på bro og broving. Systemene er fortsatt i drift i Nordsjøen, 27 år senere.

Søkelyskastrere montert på MS Gullbas i 1986. Brovingpanel vist til høyre

Det andre store prosjektet på lyskasterfronten kom på høsten 1993 da vi fikk i oppdrag å utvikle og levere styringssystemet for 6 stk 4kW følgespots som Noack Norselight skulle levere til OL-arenaen på Lillehammer og som skulle brukes under åpnings- og avslutningssermonien for vinterolympiaden i februar 1994. Alle 6 lyskasterne ble i dette systemet samkjørt over et nettverk for lysstyring, DMX (DMX512). Etter en intens testperiode sammen med leverandøren fungerte systemet perfekt under de viktige dagene.

I tillegg til nevnte prosjekt har vi også levert et antall forskjellige produkter til samme kunde. Dette omfatter enkle analoge motorstyringssystem, ethernett-baserte motorstyringssystem, tennsystem for xenon-lamper og lanternekontroller.

Funksjonstastaturer

Spesialtastatur levert til Norcontrol Simulation AS

Det er opp gjennom årene levert et utall forskjellige funksjonstastaurer til bruk i simulatorkontrollrom og på systemer for skip. Ofte er dette kopier av originale tastur som er brukt på plattformer og prosessanlegg, men hvor proprietære kommunikasjonsformat gjorde disse lite egnet for bruk i simulatorer hvor de skulle kobles opp mot andre datamaskiner med åpne kommunikasjonsformat. Løsningen ble da oftest å lage kopier som fungerte likt med originalene, men som hadde et åpent og mer fleksibelt kommunikasjonsformat. I noen tilfeller leverte vi også erstatningstastur til kundens egne produkter hvor disse hadde gått ut av produksjon. Av kunder her kan nevnes Norcontrol Automation, Norcontrol Simulation og ABB.

Som et spin-off til dette utviklet vi også emulatorløsninger for grafiske terminaler, bl.a. Tandberg Topaz fargeterminaler, da det disse gikk ut av produksjon og det ble mangel på reservedeler til skipsbaserte alarmsystem.

Aktiv hiv-kompensator

I begynnelsen av 1990 årene utviklet Micro Control styresystemet til en aktiv hiv-kompensator for flytende borerigger på oppdrag for Dyna Craft AS på Kongsberg.

AHC betjeningspanel i syrefast stål levert til boreriggen Polar Pioneer

En aktiv hiv-kompensator er her en stor hydraulikksyslinder i toppen av boretårnet (ca. 4m lang) som fungerer som oppheng for systemet som håndterer borestrengen. Ved å måle riggens hiv-bevegelse opp og ned i bølgene og kjøre syslinderen i motfase med denne bevegelsen så kan man redusere bevegelsen til selve borestrengen og utstyr tilkoblet denne. Dette betyr igjen at man kan tolerere større bølgehøyde og likevel holde seg innenfor restriksjonene for tillatt bevegelse i borestrengen og derved få kortere driftstopp på grunn av værforholdene.

Vi utviklet her både den sentrale prosessorenheten med programvare i tillegg til prosessinterface og et operatørpanel for systemet.

Drilling Monitor Panel

Operatørpanelet ble laget i 3mm syrefast stål og var utstyrt med en del knapper for styring av prosessen samt et antall bargrafer og tekstdisplay. Alt ble skreddersydd i henhold til kundens spesifikasjoner. Panelet ble montert i drill-bua på riggen og var trykksatt på grunn av eksplosjonsfare. Det ble senere levert rundt 10 tilsvarende paneler til andre plattformer, dog med mindre modifikasjoner av størrelse og funksjoner.

Som videreføring av leveransene til offshore ble det senere levert et spesialdisplay for bruk på automatisk borehåndteringsystemer. Dette var et panel hvor store lineære og sirkulære bargraf/viserinstrumenter ble vist ved hjelp av lysdiodesøyler og hvor funksjonene stort sett erstattet de primære analoge instrumenten som ble benyttet på manuelt opererte boredekk. Kunden var her Aker Maritime Hydraulics.

Tilleggselektronikk til automater

Electronic Cash System - ECS, utviklet for SOBRA AB, samt Sidebox for spilleautomater

I samarbeid med Unipro Automasjon AS ble det utviklet en del tilleggselektronikk til bruk på bl.a. spilleautomater. Dette omfattet utstyr som tillot bruk av forskjellige betalingsmåter, f.eks. sedler på maskiner som i utgangspunktet kun var laget for mynter. Til den statlige østerikske casinokjeden, Casinos Austria, ble det utviklet tilleggsutstyr som muliggjorde sammenkobling av maskinene i nettverk.

Til en svensk casino-kjede ble det utviklet et cashbox-system for spillebord. Dette var et system med seddelleser, display og et system for utskrift av kvitteringer til bokføring. Programvaren ble her kontollert og godkjent av det svenske lotteritilsynet.

Røde Kors Automatene

Micro Control utviklet også et avlesningssystem for Røde Kors Automatene som ble installert i alle Røde Kors' spilleautomater i Norge. Dette var et system som tillot avlesning trådløst vha. IR-overføring til en palm-computer som kasserere og kontrollører kunne ta med seg rundt på oppdrag. Siden alt da ble håndtert elektronisk ga den en sikker kontroll på at de manuelle telleravlesningene var riktige.

Senere ble det også ettermontert mobil-interface på mange maskiner slik at disse da kunne få telleverkene fjernavlest vha. SMS-meldinger. Spesielt på maskiner i utkantstrøk hvor det var lite tilsyn var dette viktig, ikke minst fordi samme system også rapporterte feilsituasjoner. På den måten slapp man å reise mange mil ut til en halvfull maskin som fungert bra. I stedet kunne da servicepersonellet sendes dit hvor det var feil eller hvor kassa trengte å tømmes.

Styrepanel for wiresag

Planlagte viderutvidelser av dette systemet ble senere skrinlagt da Stortinget vedtok å overføre all automatdrift til Norsk Tipping.

Andre prosjekt

Det er tidliger utviklet et styresystem for dieselhydrauliske wiresager, senere også for elektrohydrauliske versjoner av samme sag. Mange av sagene med dette systemet er i full drift den dag i dag.
For ytterliger informasjon om prosjekter og kompetanse på forskjellige felt, vennligst ta kontakt.


HKK/05.02.2019