Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, tracking-, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


Konsulenttjenester
Behovsanalyse
Systemforslag

Hardware
Systemdesign
Komponentforslag
Skjemategning
Kretskortutlegg
Prototyper

Programvare
Programstruktur
Assembly-programmering
C-programmering
Java-programmering
PHP-programmering
HTML-koding
JavaScript-programmering

System
Frittstående styresystem
Radiofjernstyringsystem
Fjernstyring via internett
Telemetri og dataformidling

Mekatronikk
Mekanisk design
Elektrisk design

Utstyr
Funksjonstastatur
Operatørpanel
Telemetriutstyr
Registreringsutstyr

Vi tilbyr følgende tjenester

Novatron AS tilbyr utvikling av elektronikk og programvare, alt spesialtilpasset i henhold til kundens ønsker og behov. Vi tilbyr alt fra innledende forprosjektering for å avklare nøyaktig hva som trengs, med mindre kunden allerede har en klar spesifikasjon for oppdraget. Forprosjektet vil da lede til en design- og funksjons-beskrivelse som kunden godkjenner, eventuelt etter noen runder for å avklare uklarheter og misforståelser.

Når det foreligger en konkret spesifikasjon kan vi så tilby et design som løser den aktuelle oppgaven. Er prosjektdefinisjonen avgrenset og klar kan vi gi et bindende tilbud. I andre tilfeller vil omfanget kunne være avhengig av andre faktorer, framdrift hos andre aktører, testresultater og lignende slik at en fast pris ikke er mulig. Vi tilbyr da deler av jobben på timebasis og med avtalte rapporteringsintervall slik at justeringer kan gjøres i samråd med kunden under prosjektets gang.

Vi utvikler elektronikk fra bunnen eller integrerer ferdige moduler, alt avhengig av det aktuelle behov. Vi designer kretsløninger, foretar utlegg av kretskort og håndterer produksjon av prototyper og serieleveranser.

Vi utvikler programvare for innbygningselektronikk som utfører en nærmere bestemt funskjon. Programmering av styreprogrammer for innbygningselektronikk gjøres i preogrammeringsspårket "C". I mange tilfeller utvikler vi også programvare for bruk på PC slik at man kan få et enklere brukergrensesnitt for styring, etterprosessering, lagring og presentasjon av data. Slike programmer lages primært i "Java", men andre løsninger kan tilbys ved behov.

I den senere tid har det også blitt et økende behov for utstrakt kommunikasjon via radio eller over internett for utveksling av telemetri- og styredata mellom forskjellig utstyr. Vi kan her tilby programmering av radiogrensesnitt og grensesnitt mot internett, enten via kabel, via trådløs WiFi eller via mobilløsninger basert på GPRS/EDGE eller 3G.

Som en tilleggsløsning ved nettbasert kommunikasjon tilbyr vi også programmering av skreddersydde web-server løsninger for å gi brukerne et nettsidebasert grensenitt mot utstyret. Vi kan her lage alt fra enkle PHP-baserte nettsider som påbygg på eksisterende server eller web-hotell til fullt integrerte webserver løsninger skreddersydd for det aktuelle prosjektet. Serverløsningen kan så installeres på egen maskin eller man kan leie plass på en VPS (Virtual Private Server) hos en ekstern leverandør av servertjenester. Bruk av VPS gir størst skalerbarhet og fritar også kunden fra å selv måtte drifte og vedlikeholde en server med infrastruktur.

Prosjekt SEARCHLIGHT er vårt nyeste prosjekt, et trådløst fjernstyringsystem som er skreddersydd for fjernstyring av maritime søkelyskastere. Systemet kan automatisk håndtere mange titalls fjernstyringspanel og koble dem opp mot inntil 6 forskjellige søkelyskastere, lyskastere som kan være en miks av forskjellige fabrikat, typer og grensesnitt. Systemet kan også brukes mot annet utstyr enn lyskastere og kan spesialtilpasses kundens behov ved OEM-leveranser.

Prosjekt NovOtime viser eksempel på en applikasjon med en spesiallaget elektronikkmodul som kommuniserer over mobilnettet mot en spesialprogrammert web-server. I tillegg til et enkelt web-grensesnitt inkluderer prosjektet også en programpakke på PC som kommuniserer mot server og henter ned og videreformidler data inn i kundens egen lokale programvare.

Prosjekt Minecat viser eksempel på en avansert fjernstyringsapplikasjon for maskiner. Systemet består her av en styre- og kontrollpakke som sitter montert på maskinen og som overvåker og kontrollerer alle funksjoner på maskinen. Styresystemer kommuniserer via en trådløs toveis datalink med et mobilt styrepanel hvor operatøren kan styre og avlese alle motorparametre på lang avstand. Systemet er laget for å motstå kraftige vibrasjoner og for bruk i høy temperatur i ørkenstrøk.

Prosjekt AUTOflyer viser eksempel på en applikasjon med en spesiallaget elektronikkplattform med dedikert programvare som kommuniserer trådløst med en brukerapplikasjon på PC.

Ta kontakt for mer informasjon om hvilke mulighetene som finnes.

HKK/25.03.2019