Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, tracking-, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


Trådløse fjernstyringsystemer

Novatron har lang erfaring med konstruksjon av trådløse fjernstyringssystem for mange formål, alt fra fjernstyring av 7 tons mineryddingsmaskiner til fjernstyring av søkelyskastere på skip.

Håndholdt fjernstyringspanel med rekkevidde på over 300m for lisensfri bruk i 433MHz ISM-bånd.

Behov for funksjonalitet på trådløse fjernstyringssystemer kan variere stort, fra enkeltknapp styringer med rekkevidde på 100m til tyngre fjernstyringspanel i stål eller aluminium og med rekkevidde på flere mil.

Noen systemer er rene enveissystem for å aktivere en funksjon på avstand, mens andre kan ha kontinuerlig toveis kommunikasjon med direkte styrekommandoer og menybaserte system med visning av alarmer og måledata på alfanumeriske eller grafiske display.

Enkelte system vil også ha behov for automatisk styring av kjøretøy basert på satellitnavigasjon (GPS, GLONASS, GALILEO) og kontinuerlig rapportering av posisjon tilbake til styreplass, gjernel også med automatisk logging til harddisk og visning av kart på skjerm

Panel bygges opp etter kundens behov. Det kan være alt fra enkle plastkapslinger med kun et fåtall knapper til store, robuste operatøpanel i plast eller aluminium med display, alarmer og forskjellige betjeningsorganer tilpasset den enkelte oppgave.

Aktuelle frekvenbånd velges ut fra det aktuelle behov, basert på responstid, rekkevidde, tilgjengelig batterikapasitet, størrelse osv. Man kan også velge mellom lisensfrie bånd som kan brukes fritt uten spesialtillatelser og lisensierte frekvensbånd der hvor applikasjonen setter spesielle krav til sendereffekt og responstid.

Uansett behov så er dette noe Novatron AS kan være behjelpelig med å løse basert på ferdig utviklede moduler som lett kan tilpasses nye bruksområder. Teknologi velges i samråd med kunden ut fra en avveining mellom rekkevidde, batterilevetid, driftstemperatur, seriestørrelse og produksjonskostnad.
Referanseprosjekt

    Searchlight

Fjernstyringssystem konstruert for distribuert fjernstyring av søkelyskastere ombord på skip. De viste modulene er en ny og forbedret versjon av tidligere leverte systemer som brukes bl.a. på seismikkskip og av Redningsselskapet.

Styrepanelet er laget for å brukes på dekk under alle forhold og kan leveres med bøyle og karabinkrok for feste på bekledning. Panelet har vanntette pregede membrantaster med elastisitet som gir en klikk-følelse ved betjening under alle temperaturforhold. Panelet har integrerte lsydioder for enkel betjening i mørke.

Mottakerenheten er innkapslet i et robust glassfiberrør med tetningsgrad IP67 og er beregnet på montasje utendørs på dekk. Grensesnitt kan være enten RS422, RS485, ethernet eller PNP/NPN-digitalutgang. RS485 og ethernet variantene er godt egnet for å styre lyskastere som er sammenkoblet via nettverk. Versjoner med digitale utganger er beregnet på styring av frittstående lyskastere. Grensesnitt velges vha. instikkmoduler for henholdsvis "ethernet + seriekommunikasjon", "12 kanal PNP" eller "12 kanal NPN". Driftspenning 10-48VDC.

Uansett om man har frittstående eller bus-koblede lyskastere så gir systemet mulighet for å kontrollere opptil 6 forskjellige lyskaster fra samme panel. Et tilnærmet ubegrenset antall paneler kan også være i bruk samtidig for å dele på styringen av lyskasterne. Kontrollen over den enkelte lyskaster tildeles fortløpende etter "førstemann til mølla" prinsippet. Etter en definert timeout frigis den enkelte lyskaster for andre operatører.

Mer informasjon om søkelyskasterprosjetet på:
Searchlight.no

Nytt panel for søkelyskastere
Ny mottakerenhet    Minecat

Fjernstyring for mineryddingsmaskin har flere turtallssensorer, nivåbrytere, spenningsmålere, tankmålere og 4-20mA temperatur- og oljetrykksensorer som rapporteres trådløst tilbake til operatør.

Mottakerutstyret på maskinen har i tillegg til kommando- og målearavlesning også funksjoner for automatisk hastighetskontroll av diselhydraulisk fremdriftsystem, turtallsregulering av dieslmotorer for fremdrift og fleil (mineryddefunksjon), samt nødstoppfunksjonalitet. Mulighet for utvidelse med GPS/GLONASS basert autostyring for autonom operasjon.

Fjernstyringen opererer i lisensiere VHF frekvensbånd med en sendereeffekt på et par Watt og har rekkevidde på mange kilometer.

Styrepanelet er konstruert for å opereres i varme ørkenstrøk og er spesielt beskyttet mot inntrengning av fint støv som virvles opp, noe som kan være et stort problem ved operering av denne type maskiner i tørre ørkenstrøk.

Mer informasjon om minerydderprosjetet på:
MINECAT PROSJEKT og
EMBEDDED ELEKTRONIKK

Styrepanel for Minecat 140/230.

HKK/10.02.2021