Design og produksjon av innbygningselektronikk, programvare, tracking-, telemetri- og fjernstyringsapplikasjoner


Trådløse fjernstyringsystemer

Novatron har lang erfaring med konstruksjon av trådløse fjernstyringssystem for mange formål, alt fra fjernstyring av 7 tons mineryddingsmaskiner til fjernstyring av søkelyskastere på skip.

Håndholdt fjernstyringspanel med rekkevidde på 400m for lisensfri bruk i 433MHz ISM-bånd.

Behov for funksjonalitet på trådløse fjernstyringssystemer kan variere stort, fra enkeltknapp styringer med rekkevidde på 100m til tyngre fjernstyringspanel i stål eller aluminium og med rekkevidde på flere mil.

Noen systemer er rene enveissystem for å aktivere en funksjon på avstand, mens andre kan ha kontinuerlig toveis kommunikasjon med direkte styrekommandoer og menybaserte system med visning av alarmer og måledata på alfanumeriske eller grafiske display.

Mer avanserte system kan ha behov for styring av kjøretøy basert på satellitnavigasjon (GPS, GLONASS, GALILEO) og kontinuerlig rapportering av posisjon tilbake til styreplass, gjerne også med automatisk logging til harddisk og visning av posisjon i kart på skjerm. Alt dette er løsninger som Novatron AS har utviklet og som kan integreres enkelt i nye system.

Novatron AS kan være behjelpelig med å løse deres fjernstyrings- og fjernavlesningsbehov basert på eksisterende hardware- og softwaremoduler som lett kan tilpasses nye bruksområder. Teknologi velges i samråd med kunden ut fra en avveining mellom rekkevidde, batterilevetid, driftstemperatur, seriestørrelse og produksjonskostnad.


Håndholdt fjernstyringsenhet

Novatron har utviklet en fjernstyring som pr. i dag brukes i forbindelse med fjernstyring av søkelyskaster på skip. Samme system finnes også i en generell variant som vi enkelt kan tilpasse mot forskjellig slags utstyr og et eksempel på denne varianten er vist oppe til høyre.

Det spesielle med dette systemet er at det muliggjør styring av opp til 6 forskjellige utstyrsmoduler fra samme styrepanel, det være seg lyskastere, vinsjer, motorer eller annet utstyr. Valg av hvilken modul man ønsker å styre gjøres enkelt ved hjelp av en knapp på panelet og valgt modul vises vha. lysdiodene øverst, merket 1-6. 6 forskjellige panel kan da styre 6 forskjellige moduler samtidig uten konflikt med hverandre, og man kan enkelt skifte mellom hvilken modul man vil styre.

Flere moduler kan også dele på å styre samme modul, men da med innlagt forsinkelse slik at neste bruker først slipper til når det har gått mer en enn forhåndsdefinert tid fra siste bruker av modulen var aktiv. Standardverdien her er 10s. Om man har kontroll over den valgte modul eller stå i kø og venter på at modulen blir frigitt av forrige bruker vil fremgå av fargen på en SYSTEM STATUS indikator.

Som sikkerhet mot uautorisert tilgang til systemet er all kommunikasjon kryptert og alle paneler som skal inngå i et system må på forhånd også pares med de mottakerne de skal brukes mot. På den måten kan man bygge opp sin egen tilgangsstruktur hvor noen panel har tilgang til å styre alle mdouler, mens andre panel kanskje bare har tilgang til å styre et utvalg av modulene.

Som sikkerhet mot jamming av enkeltfrekvenser forårsaket av annet utstyr og for å redusere problemer med signalfading så bruker fjernstyringen frekvenshopping hvor radioene hele tiden skifter mellom forskjellige frekvenser.

Skal man operer flere tilsvarende systemer i nærliggende områder kan man fordele dem på forskjellige grupper som da kan operere helt uavhengig og uten mulighet for å forstyrre hverandre.

Panelene leveres standard i tetningsgrad IP56, men paneler med høyere tetningsgrad kan leveres på bestilling. Panelene kan også lett tilpasses til andre behov ved bruk av større eller mindre kapslinger med flere eller færre innmonterte knapper og indikatorer. Primært brukes membratastatur med klikk-følelse, men bruk av større mekaniske knapper for betjening med hansker er heller ikke noe problem.

Systemet er 2 veis og man kan derfor ha statustilbakemelding fra utstyret til panelet hvis det er øsnkelig. Det kan dreie seg om alt fra av/på-status på motorer eller ventiler til posisjonsindikering eller feilstatus.

Driftstemperatur på all elektronikk er fra -40C til +85C, men for panelets vedkommende vil dette avhenge av batteritypen som benyttes og hvor lenge batteriene utsettes for de mest ekstreme temperaturene.

For krevende applikasjoner hvor det kreves dekning i flere adskilet rom og områder så kan systemet som opsjon også leveres med en en slaveantenne funskjon. Her kobles flere slavemottakere sammen med hovedmottaker via ethernet og muliggjør derved en avbruddsfri roaming mellom forskjellige dekningsområder. Skiftingen vil gå helt automatsik og ikke være merkbar for bruker. I tillegg til å øke rekkevidden i skjermede omgivelser vil systemet også gi bedre mottak ved at signaler som oftest mottas av flere mottakere samtidig

Kontakt oss for mer informasjon om systemet og for å diskutere hvordan systemet enkelt kan tilpasses ditt behov.


Referanseprosjekt

    Minecat
Fjernstyring for mineryddingsmaskin har flere turtallssensorer, nivåbrytere, spenningsmålere, tankmålere og 4-20mA temperatur- og oljetrykksensorer som rapporteres trådløst tilbake til operatør.

HKK/07.02.2019